HR:1860

5 komentářů
Dnes se nebudeme smát neschopnosti Ministerstva dopravy vytvořit funkční formulář o jedné položce a zaměříme se na střípky z historie kouzelníků HR (lidské zdroje) a volně tak navážeme na dopravní oblast.

Nejdříve dobovým inzerátem na novou pracovní pozici:
 • Nabízíme zaměstnání - mladým, hubeným, šlachovitým mužům do osmnácti let. Musí být zdatní jezdci, odhodlaní denně podstupovat riziko smrti. Sirotci mají přednost. Mzda 25 dolarů týdně.
Po krátkém zapracování musí všichni zaměstnanci složit pracovní slib:
 • Nebudu klít, nebudu požívat opojné nápoje, nebudu vyhledávat hádky a spory, budu jednat čestně a svěřený úsek zdolám i za cenu života ve stanoveném čase. K tomu mi dopomáhej Bůh.
Jak si jistě všimnete, inzerát je pro naši dobu již zcela společensky nekorektní, věkově a genderově diskriminující. Na druhou stranu ale zase poměrně upřímně sděluje, že vás čeká dost pravděpodobně v práci smrt. To jsme samozřejmě v současnosti již překonali. Smrt v práci čeká málokoho. Maximálně vyhoření, demotivace, frustrace a běh v krysím kolečku do konce života.

Pracovní slib pak definuje obvyklé restrikce spojené s požíváním opojných nápojů v pracovní době a v závěru motivační program zaměstnance, který pro splnění firemních cílů opět nesmí váhat položit život. V poslední větě se pak odráží koncepční řízení managementu společnosti - které jak správně tušíte - spoléhá hlavně na pomoc Boha. Z praktických zkušeností bych řekl, že by se dal tento slib použít i v mnoha společnostech současných.


Na vyhledávači od Googlu si můžete dnes k výročí Pony Expressu zahrát pěknou minihru https://www.google.cz/

Zajímavý je i odkaz na Buffalo Billa (slavného jezdce Pony Expressu), který byl takovým Babišem své doby (později dodával bizoní maso dělníkům stavby kansaské pacifické dráhy) - za půl roku jich byl schopen vybít 4280 (tedy bizonů, ne dělníků). I přesto ho nezvolili ministrem financí.

Na závěr snad jen informace, že Pony Express fungoval překvapivě krátkou dobu (jen 1,5 roku). Po celou dobu byl silně ztrátový a jeho vlastníci doufali ve státní podporu. Ta nikdy nepřišla, místo toho byl v roce 1861 dostavěn transkontinentální telegraf. Čtyři dny před jeho spuštěním ukončil Pony Express svoji činnost.

5 komentářů:

 1. Služební slib PČR (www.policie.cz)
  „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

  OdpovědětVymazat
 2. Najdi rozdíl :)

  Text služební přísahy pro příslušníky SNB z roku 1971
  Já, příslušník Sboru národní bezpečnosti, slavnostně přísahám
  věrnost své socialistické vlasti – Československé socialistické
  republice, dělnické třídě a všemu pracujícímu lidu vedenému
  Komunistickou stranou Československa.
  Slibuji, že budu čestným, statečným a ukázněným příslušní-
  kem Sboru národní bezpečnosti, že budu neochvějně chránit socialistické
  společenské a státní zřízení, zákonná práva občanů
  a veřejný pořádek.
  Budu zdokonalovat svou politickou připravenost na základě
  marxismu-leninismu, úroveň svého všeobecného i odborného
  vzdělání a dbát o svou bezúhonnost. Přísně budu střežit státní a slu-
  žební tajemství.
  Budu vždy rozhodně bojovat proti nepřátelům své socialistické
  vlasti, nepřátelům Svazu sovětských socialistických republik
  a ostatních spojeneckých socialistických zemí. Budu střežit přátelství
  a upevňovat spolupráci s lidem Svazu sovětských socialistických
  republik a ostatních spojeneckých socialistických zemí
  a bojový svazek s jejich ozbrojenými bezpečnostními sbory.
  Vynaložím všechny své síly a schopnosti a jsem připraven
  nasadit i život v boji za zájmy Československé socialistické republiky
  a při plnění jejích internacionálních závazků, v boji za vítězství
  míru a komunismu.

  OdpovědětVymazat
 3. na konci předchozího textu ještě: Tak přísahám!
  (Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní
  bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.)

  OdpovědětVymazat
 4. Přísaha hasičů:
  „Slibuji, že budu chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi, a to i s nasazením vlastního života. Při plnění svých povinností se budu řídit Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy, důsledně plnit rozkazy a pokyny svých nadřízených a při svém jednání budu mít na zřeteli obecný zájem.“
  http://zahas.webnode.cz/hasicska-prisaha-/

  OdpovědětVymazat
 5. Vojenská přísaha vojáků Armády České republiky z roku 1993 (text přísahy je stále platný)

  "Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

  Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů.

  Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.

  Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.

  Tak přísahám!"


  Přísaha příslušníků Roty Nazdar z roku 1914

  "Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství a v důvěře v Republiku slibujeme, že budeme bojovati pro práva Republiky a lidskosti až do posledního muže a do poslední krůpěje krve."


  http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=6766 - zajímavé

  OdpovědětVymazat

UWAGA! Pro odeslání komentáře zmáčkni to MODRÉ tlačítko vlevo.pan Lebka

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.